oferta - system odzysku ciepła w pierkaniach

W dobie rosnących kosztów energii rodzi się pytanie o jej alternatywne źródła. Myśląc perspektywicznie nie sposób nie podzielić poglądu, że warto inwestować w urządzenia pozwalające na oszczędności energii, tym samym na zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy. W zakładach piekarniczych jedną z możliwości jest odzysk ciepła ze spalin w piecach piekarniczych, których sprawność wynosi około 85 %, poprzez obniżenie temperatury spalin z każdego pieca można uzyskać do 15 % energii doprowadzonej. Ciepło zawarte w spalinach o temperaturze do 300oC, zwykle tracone, można odzyskać i wykorzystać. Wymiennik kominowy zamontowany w kanale kominowym pozwala na pozyskiwanie ciepła ze spalin bez negatywnego wpływu na pracę pieca. Tym samym pozyskuje energię dotychczas bezpowrotnie traconą. Następnie w zależności od potrzeb można ja przeznaczyć do ogrzewania wody użytkowej, centralnego ogrzewania lub do innych celów. Urządzenie jest bezpieczne, ekonomiczne w eksploatacji oraz praktycznie bezobsługowe. Wielkość wymiennika dobieramy indywidualnie w zależności od wielkości pieca piekarniczego, przy czym uzysk ciepła jest proporcjonalny do jego wielkości i stopnia wykorzystania pieca w ciągu doby. Wymiennik – zarówno obudowa jak i wężownica wykonane są ze stali nierdzewnej i spawane w całości, co pozwala na uzyskanie absolutnej szczelności. Budowa wymiennika umożliwia pominięcie wężownicy w przypadku nadmiernego nagrzania zasobnika z wodą, przegrzania instalacji grzewczej lub usterki układu, w takim przypadku spaliny są kierowane automatycznie poprzez dodatkowy kanał pomijający wkład wymiennika. Nad całym układem czuwa niezawodna automatyka zabezpieczająca i sterująca.


Układ składa się z:
  • wymiennika (lub kilku wymienników
  • instalacji z pompą cyrkulacyjną,
  • sterowania
  • zasobnika magazynującego nagrzan


Zasobniki wody z jedną lub dwoma wężownicami spiralnymi służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Mogą współpracować z jednym lub kilkoma wymiennikami, instalacją centralnego ogrzewania. Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa, podlegająca okresowej kontroli. Zbiornik wyizolowany jest pianką polistyrenową , która ogranicza straty ciepła do minimum oraz utrzymuje wysoką temperaturę wody w wymienniku przez długi okres po wyłączeniu zasilania, izolacja jest dodatkowo umieszczona w obudowie z blachy. Jednorazowa inwestycja w układ odzysku ciepła zwraca się w bardzo krótkim czasie i gwarantuje dodatkowe bezpłatne i wydajne źródło energii w zakładzie.
Zastosowanie:
  • do wszystkich typów pieców półkowych
  • do wszystkich typów pieców obrotowych
  • do pieców przelotowych